Page 9 - WOLUMAG-12-2020
P. 9

DOSSIER VAN DE MAAND    9    “LE SILEX” DOET EEN BEROEP OP UW           EEN SOLIDAIRE KERSTMIS
    VRIJGEVIGHEID                     MET DE KIWANIS!

    Sinds 1971 organiseren “Le Silex” en “Ricochet”, twee De huidige gezondheidsmaatregelen laten de Kiwanis-
    vzw’s die actief zijn in de hulp aan mensen met een ver- clubs in Brussel niet toe om hun traditionele inzameling
    standelijke beperking, elk jaar een grote verkoop van van speelgoed, kleding en voedsel, de “Kiwanis kerst in
    kerstbomen en versieringen om hun projecten te financie- de stad”, in samenwerking met de MIVB te organiseren.
    ren. Aangezien “Le Silex” afhankelijk is van de culturele Medio december wordt er dus geen tent opgezet aan het
    sector, kan ze op dit moment geen evenementen organi- Sint-Aleidisvoorplein.
    seren.                        Deze inzameling wordt bij wijze van uitzondering ver-
    Bovendien wenst “Le Silex” de geest van gezelligheid te vangen door een solidariteitsactie ten gunste van 11
    behouden die centraal staat bij deze operatie, en wenst lokale verenigingen die actief zijn voor kansarme kin-
    daarom geen afhaalverkoop te organiseren.       deren. In deze context verzamelt de Kiwanis fondsen om
    Als u de vereniging in deze moeilijke tijden nog steeds voedselpakketten aan te bieden aan deze instellingen in
    wilt steunen, dan ontvangt het heel graag uw giften op de nood.
    rekening IBAN BE65 3600 3430 8296 (ING) van “Le Silex”,
    met de vermelding “Kerstmis anders”.         U kunt helpen door een schenking te doen op rekening
                               BE27 0011 8433 8573 van Kiwanis kerst in de stad met de
                               mededeling “solidaire Kerstmis met de Kiwanis”.

                               Merk op dat voor dit jaar 2020 de belastingverminde-
                               ring op giften 60% is (in plaats van de gebruikelijke 45%),
                               op voorwaarde dat u minstens 40€ aan dezelfde organisa-
                               tie geeft. Dit is een maatregel van de federale regering ter
                               ondersteuning van de associatieve en sociale sector, die
                               van kracht is tot 31/12/20.
    KERSTMIS IN DE PAROCHIES
    Het is in dit stadium onmogelijk te zeggen of de kerstvieringen in de kerken kunnen plaatsvinden. Verschillende paro-
    chies zenden echter de mis online uit, zodat de gelovigen hun geloof zo goed mogelijk kunnen beleven, gezien de
    omstandigheden. Aarzel niet om de websites van de parochie te raadplegen of contact met hen op te nemen om te
    weten te komen welke regelingen voor de komende weken gepland zijn.
    Merk op dat de toegang tot kerken voor het individuele gebed toegelaten blijft, op het moment dat we dit schrijven.

                 Contactgegevens van de verschillende parochies:
                 • Sint-Pietersparochie: 0477/69.34.11 (Pastoor Ildephonse Ndimina) - 0474/83.87.44
                  (Colette Gerling) - UPW.SP.Secretariat@gmail.com - https://upwoluwe.be
                 • Onze-Lieve-Vrouw van Genadekerk: 0475/559 413
                  https://ndvalduchesse.be - ndg.paroisse@skynet.be
                 • Sint-Paulusparochie: 02/770.06.88 (secretariaat) - www.saintpaul1150.be
                 • Onze-Lieve-Vrouw-van-Stokkelparochie: Abt Edouard Marot: 0494/420.410
                  https://www.ndstockel.be
                 • Sinte-Aleidisparochie: www.sainte-alix.be
                 • Pastoor Philippe Mawet, verantwoordelijk voor de parochies Sinte-Aleidis, Sint-
                  Paulus en Onze-Lieve-Vrouw-van-Stokkel: 0476/681.766 - philippe.mawet@gmail.com
                 • Benno Haeseldonckx (Nederlandstalige pastoor): 0473/731.689
                  bennohaeseldonckx@hotmail.com
                 • Christelijke gemeenschap van Brussel: richard.ellwood@skynet.be
                  www.ccb-est.be/
                 • Christelijke gemeenschap van Stokkel: 0475/771.152
                  Facebookgroep: “Communauté Chrétienne Stockel”
                 • Evangelische protestante kerk: 0473/121.924 - info@protestants-bruxelles.be
                  https://www.protestants-bruxelles.be
                 • Eglise protestante évangélique : 0473/121.924 - info@protestants-bruxelles.be
                  https://www.protestants-bruxelles.be
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14