Page 9 - WOLUMAG-09-2020
P. 9

DOSSIER VAN DE MAAND   9
    CULTUUR, TUSSEN HOOP EN TWIJFELS

    Cultuur is essentieel voor het welzijn van iedereen. Het
    biedt houvast in een periode van destabilisatie, draagt
    bij aan onze innerlijke groei door het bieden van hoop en
    perspectief, het creëert sociale verbindingen, het maakt
    even ontsnappen mogelijk, enz. In het licht van de crisis
    zijn culturele activiteiten van fundamenteel belang.


    Op 13 maart 2020, toen de lockdown werd aangekon-
    digd, kwamen alle culturele activiteiten abrupt tot stils-
    tand. Op het eerste gezicht leken culturele instellingen
    hun activiteiten tijdelijk stil te hebben gelegd. Echter,
    achter de schermen is iedereen zijn energie en ver-
    beelding continu blijven benutten om vooruit te komen
    en zichzelf heruit te vinden. Ondanks de vage omstan-
    digheden waarin aan de slag wordt gegaan, hebben ze     DE W:HALLL - CULTUREEL CENTRUM VAN SINT-
                                   PIETERS-WOLUWE
    verschillende animaties en activiteiten bedacht voor ie-   De W:Halll werd geleidelijk heropend met de hervatting
    dereen en dit in overeenstemming met de gezondheids-     van de verhuur van media op 15 mei (dinsdag, woens-
    voorschriften.                        dag, vrijdag: 13.00-18.00 uur; zaterdag: 10.00-18.00
                                   uur).
    Een kleine terugblik op de verstreken activiteiten va- Het Cultureel centrum bijt de spits af met het Fes-
    naf half maart en, vooral, een goed overzicht van de     tiwhalll op zondag 13 september. Dankzij verschillende
    aanstaande activiteiten!                   samenwerkingen en partnerschappen zal deze dag
                                   een kans zijn om sociaal-culturele organisaties en een
                                   kleurrijk programma te ontdekken met circus, muziek,
    KUNST EN CULTUUR                       theater en diverse andere shows.
    Kunst en Cultuur stelt alles in het werk om u een seizoen van kwali-
    teit te bieden. Het ‘’Theater op maandag” zal je vanaf 21 september  Voortbouwend op deze aanloop biedt W:Halll theater,
    verrassen met een breed scala aan Nederlandstalige theatervoorstel- concerten, comedyshows, lezingen, filmvertoningen en
    lingen: De Woordenaar van De Kolonie MT (21/09); De Nijl is in Caïro  activiteiten voor het jonge publiek aan. Kortweg, voor
    aangekomen van Compagnie De Koe. (12/10); De Kleine Prins van  ieder wat wils. Bezoek de whalll.be website voor de
    Theater Malpertuis (16/10). Volledige info & programmering : https:// gedetailleerde actuele programmering.
    kunstencultuur.woluwe1150.be/


    !  ! informatie betreffende       DIENST CULTUUR
            Om de
                         In afwachting van de hervatting van de activiteiten heeft de cultuurafdeling
          meest actuele
                         zich gericht op haar erfgoed door deel te nemen aan de inventaris van het
                         roerende culturele erfgoed van de regio van het Brussels Hoofdstedelijk
      bovenstaande evenemen-        Gewest (info en ontdekking: https://collections.heritage.brussels/nl/collec-
                         tions/.
      ten te verkrijgen en om er
      zeker van te zijn dat de eve-     Wat tentoonstellingen betreft, organiseert de dienst Cultuur vanaf 3 septem-
                         ber de jaarlijkse Tentoonstelling van de kunstenaars van Sint-Pieters-Wo-
       nementen doorgaan, be-       luwe. Deze stond op het programma voor juni 2020 maar kon niet plaatsvin-
       zoekt u best de websites      den omwille van de ondertussen welgekende reden. Maar niet getreurd: de
         van de verschillende      jaarlijkse Tentoonstelling van de kunstenaars zal plaatsvinden in de W:Halll
                         en in de 5 wijkcentra. 05 > 06/09: 14.00 - 18.00 uur - Info & reservatie :
           instellingen.       mpierloot@woluwe1150.be
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14