Page 8 - WOLUMAG-12-2020
P. 8

8    DOSSIER VAN DE MAAND
    EEN WARM EN SOLIDAIR KERSTFEEST,


    ONDANKS DE OMSTANDIGHEDEN    In het laatste nummer van het jaar stellen we u meestal de vele markten, kerstconcerten en
    andere evenementen voor die normaal gesproken de verschillende wijken van onze gemeente
    opvrolijken en voor een vrolijk eindejaar zorgen. Helaas heeft de gezondheidscrisis er anders
    over besloten en zullen deze gebeurtenissen dit jaar niet plaatsvinden. We moeten dus andere
    manieren vinden om de feestdagen te vieren, om samen te komen, om aan anderen te denken,
    met respect voor de maatregelen die op dat moment van kracht zullen zijn. Het is meer dan
    ooit essentieel om dit te doen, om menslievend te blijven en onze banden te versterken. We
    hebben het allemaal nodig!
    VERSIERDE EN VERLICHTE STRATEN            GESCHENKEN, VERSIERINGEN, FEESTMAALTIJ-

    De afgelopen maanden heeft de gemeente bijzondere  DEN: KOOP LOKAAL
    aandacht besteed aan het onderhoud van de openbare
                               Zonder te kunnen voorspellen welke maatregelen de ko-
    ruimte en aan de netheid van de straten. In deze krappe
                               mende weken van kracht zullen zijn met betrekking tot
    tijden, waarin wandelingen dicht bij huis een echte vera-
                               de winkels, moedigen wij u toch aan om zoveel mogelijk
    deming zijn, was het inderdaad essentieel voor de ge-
                               lokaal te kopen en te consumeren. Onze gemeente biedt
    meente om voor een prettige woon- en wandelomgeving
                               op alle gebieden kwaliteitswinkels, ambachtslieden,
    te zorgen. Voor de eindejaarsfeesten hebben we daarom
                               onafhankelijke mensen die originele en kwaliteitsvolle
    besloten om de openbare ruimte te versieren en te verlich-
                               feestproducten aanbieden: verrukkelijke smaken (cho-
    ten, om een beetje magie en betovering te bieden. Naast
                               colade, wijnen en champagnes, oesters en zeevruchten,
    de gebruikelijke decoraties (lichtslingers, reuzenballen,
                               vlees, kazen, brood, gebak, desserts, delicatessen, ...),
    kerststalletjes) heeft de gemeente geïnvesteerd in
                               geschenken (speelgoed, originele kleding, juwelen, ge-
    nieuwe decoratieve elementen, de “sneeuwdruppels”,
                               schenkartikelen, bloemen, ambachten), decoratieartike-
    die in de bomen van onze winkelstraten zullen worden
                               len, ... En niet te vergeten natuurlijk de restaurants, die
    opgehangen.
                               zich zeker zullen aanpassen en feestelijke afhaalmenu’s
                               voorstellen.
    We moedigen u ook aan om uw gevels, balkons, ramen,
    tuinen, enz. te versieren om onze wijken en straten nog
                               Of het nu ter plaatse is, als de maatregelen het toelaten,
    meer op te fleuren en een feestelijke uitstraling te geven.
                               of om af te halen: de handelaars van Sint-Pieters-Woluwe
                               verheugen zich op u. U vindt de winkels die click & col-
                               lect- of leveringsdiensten aanbie-
                               den ook op onze website
                               www.woluwe1150.be/handel
                               Deze aankopen zijn belangrijk om
                               het lokale economische weefsel
                               in leven te houden en geven ge-
                               schenken ook meer betekenis.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13