Page 10 - WOLUMAG-09-2020
P. 10

10  DOSSIER VAN DE MAAND


                                           Le Bourgmestre, l’Échevin de la Culture française et les membres du Collège des Bourgmestre et Échevins ont le plaisir de vous convier à l’
    De Kunstprijs 2020 lanceert tot 2 oktober een oproep tot           De Burgemeester, de Schepen van Franstalige Cultuur en het College van Burgemeester en Schepenen hebben de eer u uit te nodigen op de
    het indienen van aanvragen. Dit jaar zal textielkunst in de
    schijnwerpers staan. Info & inschrijving : www.woluwe1150.
    be

    De Erfgoeddagen zijn dé gelegenheid om toegang te krij-
    gen tot de vrolijke kleuren van de stad. Het Gemeentehuis,
    de Sint- Pieterskerk, de Sint-Aleidis kerk, de Onze-Lieve-             EXPOSITION DES ARTISTES
    Vrouw-van-Stokkel kerk en de Onze-Lieve-Vrouw der Ge-                TENTOONSTELLING VAN DE
    nade kerk zullen hun deuren openen om hun glasramen te               KUNSTENAARS
    presenteren. 19 > 20/09 - info & reservatie: https://www.
    heritagedays.brussels/nl/                            05 > 06/09/2020
    Architectuur- en geschiedenisliefhebbers worden uitge-          E.R. - V.U. : Raphaël van Breugel, Administration communale WSP - 93, Av. Ch. Thielemanslaan, 1150 Brussels 14:00 > 18:00
    nodigd om deel te nemen aan de twee rondleidingen             W:Halll
                                            Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre - Cultureel Centrum van Sint-Pieters-Woluwe
                                            93 Avenue Charles Thielemanslaan
    georganiseerd door de non-profitorganisatie Arkadia in het           1150 Woluwe-Saint-Pierre - Sint-Pieters Woluwe
                                            Info : mpierloot@woluwe1150.be - 02 345 59 92
    Gemeentehuis. 4 oktober (11.00 uur FR en 12.30 uur NL).                Cette événement respecte le protocole de sécurité sanitaire. Merci de ne pas oublier votre masque.
                                               Dit event beantwoordt aan de eisen van het protocol inzake gezondheidsbescherming. Vergeet uw
                                               mondsmaker niet.
    Info & reservatie : www.arkadia.be                          Info sur les mesures de sécurité : www.woluwe1150.be/culture-et-loisirs/expositions/
                                               Info over veiligheidsmaatregelen : www.woluwe1150.be/nl/cultuur-en-vrije-tijd/tentoonstellingen/
    FRANSTALIGE EN NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEKEN
    De bibliotheken zijn sinds 27 april geleidelijk weer open gegaan. Elke bibliotheek voert opnieuw
    haar voornaamste activiteit uit: het uitlenen van boeken, op reservatie. Tot grote vreugde van het
    personeel kon het publiek de plek zich ondertussen weer eigen maken.
    Vanaf september zal u normaal gezien kunnen genieten van de reguliere activiteiten: Bou-
    quin Câlin, Soirée Doudou (2-5 jaar), Heure du Conte (4-8 jaar) en de literaire uitwisselingsclub
    (volwassenen) : kom op elke leeftijd genieten van leesmomenten in de Franstalige bibliotheken.

    Na deelname aan de leescampagne «1 Stad, 19 Boeken» en na het openstellen van de bi-
    bliotheek voor kinderen van 6 tot 12 jaar in het kader van stages, richt de Nederlandstalige
    bibliotheek, De Lettertuin, zich nu ook op baby’s, peuters en hun ouders. Concreet is er vanaf
    nu een aparte afdeling die een speciale verzameling aanbiedt bestaande uit bijvoorbeeld boeken
    voor in bad, kartonnen boeken en films voor de allerkleinsten. Op vrijdag 4 september staat er
    een workshop schoolboeken kaften op het programma voor basisschoolleerlingen en op woen-
    sdagavonden kan u deelnemen aan de leeskring.

                            BIBLIOTHECA WITTOCKIANA
                            Bibliotheca Wittockiana verdween niet van het veld tijdens de opsluiting.
                            Ze onderhielden een Youtube kanaal en plaatsten regelmatig digitale in-
                            houd op het web. Voor deze initiatieven ontving het museum felicitaties
                            van de Minister van Cultuur van het Brussels Gewest tijdens haar bezoek
                            op 20 mei. Bibliotheca Wittockiana was de eerste culturele instelling van
                            de gemeente die op 20 mei 2020 heropende. Sindsdien konden er al
                            verschillende rondleidingen en creatieve workshops plaatsvinden.
                            In september opent de Bibliotheca Wittockiana haar deuren voor een
                            gloednieuwe tentoonstelling gewijd aan Camiel Van Breedam. Info:
                            www.wittockiana.org. Het museum zal ook een standplaats hebben op
                            het Festiwhalll en zal deelnemen aan De Erfgoeddagen met rondleidin-
                            gen en een lezing door Marck Danval. 19 > 20/09. Info en reservatie :
                            https://www.heritagedays.brussels/nl/


               MUZIEK BIJ VZW DE VOGELZANG
               De Vzw Vogelzang heeft er een punt van gemaakt om u elke zaterdag en zon-
               dag van deze zomer concerten aan te bieden op het VIe Mini Zomerorgelfes-
               tival. Dit festival zet het prachtige orgel van de Onze-Lieve-Vrouw der Genade-
               kerk in de schijnwerpers. Een orgel waarop internationaal gerenommeerde
               muzikanten komen spelen. Het publiek bestond uit ongeveer een honderdtal
               enthousiastelingen. Momenteel focust de Vzw zich op zijn kerstconcert.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15